2 Zhongzheng

  • No. 2, Zhongzheng Rd
  • Hsinchu City, HSZ 300 

Amenities